לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

158

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

בנקאי ופנקסנו התווכחו בדבר הלכה פנקסנית. זה אמר: "כך יש לרשום אופרציה זו", וזה אמר: "לא, כך יש לרשום אותה".

התרגש הבנקאי:

עכשיו איני יודע, אם אני דעתי מטורפת עלי, או שאתה דעתך מטורפת עליך?

החזיר לו הפנקסן:

סלקא דעתך, שתעמיד לך פנקסן מטורף?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם