לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1573

בין איש לאשתו

איש ואשתו באו אל הרב לדין. אמר להם הרב:

מה טענה יש לכם זה על זו?

פתח הבעל וטען:

רבי, מרדנית היא. אתמול נכנסתי לביתי, נטלה עץ והיכתה אותי.

נענתה האשה וטענה:

רבי, בטלן הוא. אתמול הינחתיו בחנות, וכשחזרתי מצאתי הפתח פתוח וחזיר נובר בשק קמח.

גיחך הרב ואמר:

עולם הפוך אני רואה: האשה טוענת: ״פתח פתוח מצאתי״, והבעל טוען: ״מוכה-עץ אני״...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם