לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1569

בין איש לאשתו

ההוא שהתפאר לפני חברו:

תמיהני, אם יש בעירנו בית מלא שמחה והנאה כביתי.

התפלא חברו:

ואני שמעתי...

הפסיקו הראשון:

דווקא בשביל כך. היא זורקת בי את העלי ומחטיאה – אני שמח ונהנה; אני זורק בה את המכתש ומחטיא – היא שמחה ונהנית...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם