לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1565

בין איש לאשתו

אדם נכנס אצל חברו בשבת ומצא: הוא – סיגרה עשינה לו בפיו, ואשתו עומדת עליו ומקללת אותו. אמר לו:

בשלמא אשתך מקללת אותך, מנהגו של עולם כך, אבל אתה למה מחלל שבת?

החזיר לו הלה:

הואיל והגיהנום פתוחה, שמע-מינה חול עכשיו, ולא שבת...

(כידוע, שובתת הגיהנום בשבת.)

לסיפור הבא

לסיפור הקודם