לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1563

בין איש לאשתו

חוששני, – אמר ליצן אחד, – שלא צלולה היתה דעתו של שלמה כשגינה את הנשים ואמר: ״ואשה בכל אלה לא מצאתי״...[6]

אף אני בקי בנשים, ואיני יודע אלא שתי נשים רעות.

אמרו לו:

איזו הן?

השיב הליצן:

אחת – בביתי, ואחת – כל מקום שאני בא...

[נוסח אחר:

... – אף אני בקי בנשים, ואיני יודע אלא אשה רעה אחת.

אמרו לו: איזו היא?

השיב הליצן: כל אדם אומר: שלי היא...]

[6] קוהלת ז, כה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם