לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1557

בין איש לאשתו

גוצה היתה הרבנית, ואש וגופרית תחת לשונה, והיה הרב קורא לה ׳׳בחוּקוֹתי״. אמרו לו:

רבי, ״בחוקותי״ על שום מה?

הסביר הרב:

אף זו פרשה קטנה ורובּה קללות...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם