לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1550

בין איש לאשתו

אשתי חולה, – הסיח אדם צערו לחברו. – חוששני שנרעלה.

היכי תמצי נרעלה? – תמה חברו.

אתמול אירעה לה תקלה, – הסביר הבעל: – לא נזהרה ונשכה לשונה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם