לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1546

בין איש לאשתו

שאלו לכלב לץ:

מה טעם לקח אלהים מאת איוב הכל ולא לקח מאתו גם את אשתו?

השיב כלב:

ידע הקדוש ברוך-הוא, שהוא עתיד להחזיר לו הכל כפליים, וחס עליו....

לסיפור הבא

לסיפור הקודם