לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1545

בין איש לאשתו

שאלו לרבי משה בן-יעקב חאגיז (=״הרב המני״ח״):

מפני מה אין מברכים ״שהחיינו״ על נישואי-אשה?

השיב הרב:

עד שאתם שואלים אותי, מפני מה אין מברכים ״שהחיינו״, שאלוני, מפני מה אין מברכים ״ברוך דיין האמת״?...

(ספר חסידיה הוצאה יהודה הכהן וויסטינצקי — פראנקפורט ענ״מ תרפ״ד – הערה א' לסימן תתשכ״ז, עמ' 285).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם