לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1537

בין איש לאשתו

ההוא שקבל לפני חברו:

חיים אין לו עם אשתו; שלושים ושישה קבים שיחה יש לה.

אמר לו חברו:

הא כיצד? בפירוש אמרו: ״תשעה קבים שיחה נטלו נשים״[4]

החזיר לו הבעל:

אוי לי שקיפחתי עולמי ונשאתי מלומדת. אשתי יודעת ארבע לשונות...

[4] קידושין מט, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם