לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1528

בין איש לאשתו

אשה באה אל הרב הישיש שבעירה וקבלה:

בעלה מבקש לגרשה.

אמר לה הרב:

בתי, שמא ערוות-דבר מצא בך, חלילה?

חרדה האשה והחזירה:

חס ושלום, רבי! – אבל... הוא אומר, שמכוערת אני...

פתח הרב ספר גדול והתחיל מדפדף בו. ראתה האשה שמפיו של ספר קדוש זה יצא גזר-דינה וכבשה נשימתה... לסוף מצא הזקן מה שביקש – את משקפיו, הרכיבם על חוטמו יפה-יפה, נסתכל באשה העומדת לפניו ואמר:

בתי, אמת בפיו... מכוערת את...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם