לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1526

בין איש לאשתו

בן היה לו לרבי חיים-יעקב ווידרביץ, ולא חלק לו אלהים מחריפותו של אביו. פעם אחת שב הבן מן העיר זעף מאוד ואמר לרבי חיים-יעקב:

אבא, פלוני בן פלוני חצוף הוא, ואילמלי יד ישראל תקיפה היה ראוי שינדוהו.

שאל רבי חיים-יעקב:

על שום מה הוא ראוי לכך?

השיב הבן:

סיכסוך היה לי היום עמו וקרא לי ממזר.

נענה רבי חיים-יעקב ואמר:

אי משום כך, מה צורך יש בנידוּי? דיוֹ, שתביאו לכאן ותראה לו את אמך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם