לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1525

בין איש לאשתו

חשוב אחד בא לרבי חיים-יעקב ווידרביץ, רבם של הח¬סידים במוסקבה, ושהה עמו בחדרו שעה ארוכה. בינתיים נכנסה אשה מפוחמה ומכוערת והגישה טה לרב ולאורחו. לאחר שיצאה, אמר האורח לרב:

תמיהני, רבי, שעלה בידך למצוא במוסקבה משרתת ישראלית. העמיד הרב פני נעלב ואמר:

וכי כך אני בעיניך, שמשרתת מכוערת כזו תשרת בביתי? אשתי היא...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם