לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1524

בין איש לאשתו

ההוא שנשא אשה ואמרו לו:

״מצא״ או ״מוצא״?[1]

נעשו פניו מעוננים והחזיר:

לא ״מצא״ ולא ״מוצא״, אלא – ״מצה״: צנומה, שחורה ונקודה...

[1] במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרי ליה הכי: 'מצא' או 'מוצא', 'מצא' דכתיב: 'מצא אשה – מצא טוב' 'מוצא' דכתיב: 'ומוצא אני מר ממוות את האשה'״; ברכות ח, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם