לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

15

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

- לפרשת-השבוע אתה שואל? – העבודה, שאיני יודע. פרשיותי שלי מרובות. יום ליום מלמדני פרשה "כי תצא למלחמה", האשה – פרשה "תזריע", הילדים – פרשה "בלק"‏, [2] הנדוניה – פרשה "וילך", העסקים – פרשה "ניצבים", "השטרות" – פרשה "ויגש", בא הדיין ומלמדני – פרשה "וישב"…

[2] המיצר לחברו אומרים עליו בלשון-העם, שהוא "מלמדו פרשה בלק". ועיין ברנשטין, "שפריכווערטער און רעדענסארטען", ערך "לערנען" 3.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם