לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1494

שדכנים ושידוכים

שאלו למחודד:

למה נהגו שלא לקבוע זמנה של חתונה אלא לאחר "ספירה"?

השיב המחודד:

משום שאין חתן עוקר רגליו ללכת לחופה אלא אם-כן גומרים לספור תחילה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם