לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1491

שדכנים ושידוכים

יהודי עשיר, שהיתה לו בּת בּוֹגרת, דן לפני שדכן, שבּא לשדך להּ חתן:

בפחות מחמישה אלפים, אתה אומר, לא אמצא חתן לבתי. חוששני, שכדבריך כן הוא. ואני שואל אותך: מהיכן באה עלינו היהודים צרה גדולה זו? לפני שבועיים השיא שכני הגוי את בתו לאשה, ולא פסק לה אפילו אלפּיים, ומה שיש לו לגוי זה באחת מאחוזותיו אין לי בכל גבולי...

החזיר לו השדכן:

אין הנדון דומה לראיה. גוי המשיא בתו אומר לחתן: "כל מה שעיניך רואות, לך הוא לאחר מותי". ואילו יהודי המשיא בתו אומר לחתן: "כל מה שעיניך רואות, לך הוא לאחר מאה ועשרים שנה". מי פתי יתרצה לחכות זמן רב כל-כך?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם