לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1453

שדכנים ושידוכים

שדכן קבל לפני חברו:

זה כמה אני מטפל בפלוני הבחור המהנדס לשדכוֹ, וכל עמלי יוצא לבטלה. אתמול נכנסתי אצלו לשדך לו בתו הבכירה של ה"גביר", ואילמלי זקני השב היה מגרשני מביתו.

תמה חברו ושאל:

"מה חרי"?

החזיר הראשון:

"האף הגדול הזה"[2]

נענה חברו ואמר:

אל תתייאשֹ, ידידי, חכם גדול היה שלמה, ומפיו שמענו: "מתן בסתר יכפה אף"...[3]

[2] עיין דברים כט, כג.

[3] משלי כא, יד.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם