לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1452

שדכנים ושידוכים

שאלו לרבי ברוך-מרדכי ליבשיץ:

מה טעם שדכנים מותרים לעסוק באומנותם בשבת? החזיר רבי ברוך-מרדכי:

משום שרוב שדכנים אינם קושרים קשר של קיימא[1]...

[1] "קשר שאינו של קיימא מותר לקשרו (בשבת) לכתחילה"; אורח-חיים שיז, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם