לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1449

מומרים ומוסרים

מת מוסר והניח אחריו בן מוסר. הלך כּלב לץ אחרי מיטתו ובכה.

אמרו לו;

רבי כלב, על מוסר זה שמת אתה בוכה?

החזיר כלב;

ש"ס מפורש הוא; "בכו בכו להולך, ואמר רב יהודה אמר רב; להולך בלא בן-זכר"[9], שהלך יחידי לעולמו, ולא נתלוה בנו עמו...

[9] בבא בתרא קטז, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם