לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1438

מומרים ומוסרים

עוד צנזור מומר היה בפטרבורג ושמו ישראל-איסר לנדא. הוא היה אומר:

זקני-ישראל כועסים עלי, ששיניתי את "הנוסח" ואני מתפלל מתוך "סידור" חדש, וצעירי-ישראל כועסים עלי, שיש לי "סידור" בכלל...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם