לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1435

מומרים ומוסרים

יצחק-יהודה גולדציהר נזדמן למסיבה אחת בבודאפשט עם מומר מלומד, שׁיצא מכלל ישראל בגלל קתדרה של פרופיסור מן המניין, והתחיל אותו מוּמר נואם לפני המסוּבּים המאדיארים ומקלס בכל לשון של קילוּס את הרוח המאדיארית הטהורה.

אמר לו גולדציהר:

חבל, שאיחרת לבוא לעולם ולא היית בדורו של ישעיה הנביא. הרגיש הלה, שלא לשבחו מתכּוון גולדציהר, אף-על-פי-כן אמר לו:

שמא תפרש דבריך?

נענה גולדציהר ופירש:

ישעיה גינה את ישראל שבדורו, קבל ואמר: "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע"[6]. אילו אתה בן-דורו, היה רואה שגם בישראל יודע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ולא היה צריך לקבול וּלגנוֹת...

(א' ש' יהודה, "גולדציהר האיש והיהודי", "העולם" מס' 28 לשנת 1924).

[6] ישעיה א, ג.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם