לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1433

מומרים ומוסרים

סוחר יהודי מיוצאי גרמניה היה בווילנה ושמו הימן. ורע היה האיש לבריות ורע למקום. לסוף המיר. פעם אחת פגש אותו ישעיה'קה פייפר בשוק ואמר לו:

שלום, רבי המן.

כעס המומר החדש:

הימן שמי ולא המן!

החזיר לו ישעיה'קה:

טועה אתה. הימן חסר יוד נקרא המן...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם