לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1424

מומרים ומוסרים

שאלו למחודד:

מפני מה רוב מומרים עשירים ורוב גרים עניים?

החזיר המחודד:

טבעם של דברים גורם. מומר – מוחו מוח יהודי ומזלו מזל גוי, ואילו גר – מוחו מוח גוי ומזלו מזל יהודי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם