לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1418

מומרים ומוסרים

גלח קתולי הכניס יהודי בבריתו, ולמחר מצא אותו יושב ואוכל צלי-אווז. ואותו יום היה שישי בשבת, שתענית-בשר הוא לקתולים. נסתכל המומר בגלח וראה, שפניו זועפים ואמר לו:

תנוח דעתך, אישי הכוהן, דג הוא זה.

רגז הגלח:

לא דייך, שאתה עבריין, אלא שגם שקרן אתה.

החזיר לו המומר:

חלילה, אישי הכוהן! אינני לא עבריין ולא שקרן. ממך ראיתי ועשיתי. מה אתה זרקת עלי מים טהורים ואמרת לי: "עד עכשיו היית יהודי, מכאן ואילך קתולי אתה", אף אני זרקתי על האווז מים טהורים ואמרתי לו: "עד עכשיו היית אווז, מכאן ואילך דג אתה"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם