לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1412

מומרים ומוסרים

יוריסטון יהודי המיר. לא היו ימים מועטים והמיר גם אחיו, חנווני לפוזמקאות. אמרו לו לזה:

תינח אחיך: יוריסטון הוא ובפני יהודי נעולים כל השערים. אבל אתה הפוזמקאי, מה תועלת יש לך מן השמד?

החזיר הפוזמקאי:

חס ושלום! לא לתועלתי, אלא לתולעתו של אחי נתכּוונתי: יוריסטון הוא ולסביבה נוצרית הוא צריך…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם