לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1406

מומרים ומוסרים

השמש הביא טה ופת-שחרית. כל הפקידים אכלו ושתו. הגזבר הזקן לא נגע במה שהביא השמש, לא אכל ולא שתה – ונאנח.

אמר לו חברו:

מה לך? חולה אתה?

החזיר הזקן:

יום-כיפור היום...

ליגלג עליו חברו:

לעבוד מותר ולשתות כוס טה אסור?

גימגם הזקן ואמר:

באמת איני חייב כלל לצום... עוד לפני שלושים שנה המירותי...

התפלא חברו:

אם כן, למה זה אתה?

החזיר הזקן:

יודע אתה? קשה לזקן כמוני לזוּר מרגילוּת ישׁנה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם