לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1399

מומרים ומוסרים

נפלה שמועה בעיר:

פלוני הזקן אומר להשתמד.

נתכנסו אליו מכריו והתחילו רבים עמו:

זקן אתה, מחר יהא עפר לחמך, והיום אתה הולך לשמד!

החזיר הזקן:

דווקא מחמת זיקנה עושה אני כך. בכמה מן הספרים הקדושים שלנו מצאתי כתוב, שקודם ביאת משיח יהיה שמד גדול, שלא היה כמותו מעולם. בשמד כזה ודאי גדול יהיה הדחק, וזקן וחלש כמוני ברגליים יירמס. לפיכך מוּטב שאקדים ואשתמד עכשיו, בשעת רווחה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם