לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1393

מומרים ומוסרים

יהודי בא אצל כומר להשתמד. אמר לו הכומר:

קודם כל חייב אתה לכפּר פניהם של קדושינו, כדי שיסכימו להכניס אותך בבריתה של כּנסייתנוּ.

שאל היהודי:

במה אכפר פניהם?

אמר לו הכומר:

תספוג מלקות על קידוש שמו של כל אחד ואחד מהם.

תחילה חכך היהודי לסרב, וכשראה שהכומר עומד על דעתו הסכים. מיד באו שני סגניו של הכומר, מתחוהו על העמוד והתחילו מצליפים ומפרשים:

עשר על קידוש שמו של פאולוס...עשר על קידוש שמו של פטרוס...עשר על קידוש שמו של לוקס...

קפץ היהודי מעל העמוד וזעק:

הניחו לי...אי אפשר במשפחה גדולה כזו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם