לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1390

מומרים ומוסרים

יוֹמיים קודם פסח בא יהודי למסית וגילה לו, שרצונו לטבול. שמח עליו המסית וביקש למסור אותו לכומר, שילמדוֹ עיקרי הדת. סירב היהודי ודרש טבילה מיד. אמר לו המסית:

למה אתה אץ כל-כך?

השיב היהודי:

אני אץ, משום שמחרתיים פסח.

תמה המסית:

ואם מחרתיים פסח, מה בכך?

החזיר לו היהודי:

אלא לשׁם מה אני מבקש לטבול, אם לא כדי שיהא בידי לקנות צורכי-פסח?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם