לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1389

מומרים ומוסרים

יהודי הלך לכומר שיטבילוֹ. אמר לו הכומר:

עד שאני עושה רצונך, הגידה נא לי, למה אתה מבקש להמיר?

החזיר לו היהודי:

משפחתי שׂנוּאה עלי ומבקש אני להביא חרפה עליה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם