לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1383

גנבים וגזלנים

יהודי אזרח-סיביריה [10] חלה ונטה למות. בא השמשׁ והתחיל מקריא לו וידוּי:

"אשמנו"...

חגר החולה שארית כוחו. היכה בידו על לבו ונענה אחרי השמש:

אשמנו.

"בגדנו"...

בגדנו.

"גזלנו"...

נשתתק החולה ולא נענה אחרי המקריא. הרים השמש קולו וחזר:

"גזלנו"...

שתק החולה ולא נענה אחריו. אמר לו השמש:

מה לך, כי נשתתקת?

התחזק החולה, נשם נשימה כבידה והחזיר:

אפילו אם פה תהא קבורתי – איני מודה...

[10] כידוע, שימשה סיביריה מקלט לחוטאים, בפרט לגזלנים ורוצחים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם