לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1378

גנבים וגזלנים

שאלה שאל מי-שהוא למאיר-יוזי:

מה תפילה אתה מתפלל בים-כיפור?

השיב מאיר-יוזי:

תפילה קצרה אני מתפלל ביום-כיפור: "יהי הרצון מלפניך, אלהינו ואלהי-אבותינו, שתזכּני להיות עושה-רצונך לכל מי שתחתום עליו גזר-דין של גניבה".

שמע גמפלי ושאל:

אבא, תינח קודם חתימה. לאחר חתימה מה תפילה אתה מתפלל?

שתק מאיר-יוזי ולא השיב כלום. אמר גימפלי:

לאחר חתימה אני מתפלל: "פתח לנו שער אחרי נעילת-שער, כי פנה יום"[8].

נענה מאיר-יוזי ואמר:

אשריך, בני. עליך אמרו חכמים: "יפה כוח הבן מכוח האב"[9].

[8] השווה נעילת ליום-כיפור, ולגרמיה תיקן גימפלי וגרס "אחרי נעילת-שער" במקום "בעת נעילת שער".

[9] שבועות מח, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם