לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1376

גנבים וגזלנים

גנב נדון לשבת בבית-האסורים שנה שלימה. כשכלתה לו שנתו ושב לביתו, מצא אשתו מיניקה תינוק בן חודש. לא הירהר אחריה ולא אמר כלום. לימים חלה הילד ומת. חלץ "האב" נעליו, ישב על הקרקע וקיבל עליו אבילוּת-שבעה. בוֹ-ביום נכנסו אצלו חבריו לנחמו, שמע תנחומיהם, נשא עיניו לשמים ואמר:

סהדי בּמרומים! זו לי פעם ראשוֹנה אני יושב ישיבה של חינם...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם