לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1375

גנבים וגזלנים

ערב-פסח שלחה הקהילה מצה ויין וכל צורכי פסח לאסירים היהודים. למחר הלך השׁמש לשׁם ושאל את האסירים, אם קיבלו הכל ועשו את "הסדר" כהלכתו? קם הזקן שבהם ונתן שבח והודיה לקהילה ואמר:

ברוך השם, עשינו את "הסדר" ככל ישראל, לא חסרנו אלא דבר אחד.

שאל השמשׁ

מה חסרתם?

השיב הזקן:

כשהגענו ל"שפוך חמתך" ביקשנו לפתוח הדלת – ולא עלה בידינו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם