לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1373

גנבים וגזלנים

גנב יהודי נמצא בגניבתו, ואיימוּ עליו, שימסרוהו לדין.

שמע הגנב וצחק. אמרו לו:

למה אתה צוחק?

החזיר הגנב:

מובטחני, שלא תמסרוני לדין. "נעלם"[7] אני ופאספורט אין לי, ועדיין לא שמענו ולא ראינו יהודים רחמנים בני-רחמנים מוסרים "נעלם" לידי הרשות...

[7] עיין לעיל הערה לסימן 1059

לסיפור הבא

לסיפור הקודם