לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1372

גנבים וגזלנים

ההוא שנתפס בגניבה ודן אותו השופט שילקה ארבעים. לקה עשרים וכל בשרו נעשה דם. ריחמו השופט וּויתר על החצי השני. בכה הלוקה מרוב שמחה ואמר לשופט:

אדוני השופט, כשם שריחמת עלי, כך ירחמו עליך מן השמים וישלמו לך כפל-כפליים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם