לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1371

גנבים וגזלנים

גנב נמצא בגניבתו ונמסר לדין. ערב יום-הדין דרש מאת אב בית-הדין, שיעמיד לו סניגור משל המלכות. תמה הלה:

הלוא נמצאת בגניבתך, ומה זכות יכול הסניגור ללמד עליך?

החזיר לו הגנב:

חייך, אדוני אב בית-הדין, אף אני מבקש לדעת, מה זכות יכול ללמד עלי?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם