לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1367

גנבים וגזלנים

סיטוני שלח את פקידו להביא קמח מן הטחנה. יצא הפקיד, שכר עגלות ופסק לבעליהן שתי קופּקות לשק, שב אל בעליו ואמר לו, שפסק לבעלי-העגלות שלוש קופיקות לכל שק. למחר נודע הדבר לסיטוני, ואמר לו:

הוברר לי, שגנב אתה. כך וכך עשית אתמול.

החזיר לו הפקיד:

אדוני, מה לשון היא זו? שמא הוברר לך, ששקרן אני, אבל גנב מניין לך?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם