לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1365

גנבים וגזלנים

שלוש בחינות בוחן גוי את המגל קודם שהוא לוקחוֹ מן החנווני היהודי:

חותך בו את הקש: אם נחתך הקש – מוטב, ואם לאו – לאו; מטיחוֹ באבן: אם ניצוצות ניתזים הימנוּ – מוטב, ואם לאו – לאו; גוֹנבוֹ ומסתירוֹ מתחת לבגדו: אם החנוני עסוק ואין הוא רואה – מוטב, ואם לאו – לאו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם