לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1363

גנבים וגזלנים

תפסוּ לבן-ישיבה, שנכשל וגנב מעל שולחן של בעל-בית שתי כפות של כסף. סטרוֹ ראש-הישיבה וצעק:

אין רצוני לגדל גנבים בישיבתי!

העיז הנסטר פניו ואמר:

רבי, אף הפילפולים שלך גניבה הם: משל "המרה"ם שיף" וה"פני-יהושע" הם.

החזיר לו ראש-הישיבה:

לא דייךָ שגנב אתה, אלא שגם הדיוט אתה. כשאני גונב, בדין אני עושה: אני נהנה ו"המהר"ם שיף" ו"הפני-יהושע" אינם חסרים כלום, ואילו אתה שגנבת – בעל-הבית חסר שתי כפות של כסף...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם