לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1362

גנבים וגזלנים

בישיבה קרה מקרה לא-טהור: נגנבו כליו של תלמיד. בשבת דרש ראש-הישיבה דרוש גדול, כמה שנוּאה גניבה לפני המקום, ולמחר נכנס אצלו תלמיד אחד ואמר לו:

רבי הרי הכלים שנגנבו... בּוּשה היא לגנב שיחזירם בעצמו, ועשה אותי שליח לכך.

נתן בו ראש-הישיבה עין בוחנת והחזיר לו:

יישר כּוחך, בני, שנעשית שליח לדבר-מצוה. ברם, אותו תלמיד טיפּש הוא: מה היה חסר, אילו בעצמו היה משיב את הגניבה ואומר, ששליחוּתוֹ של אחר הוא עושה?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם