לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1361

גנבים וגזלנים

שאלו לאייזיק-מאיר דיק:

בשלמא תשעה-באב אסור בנעילת-הסנדל משום אבילוּת, אבל יום-כיפור למה?

החזיר אייזיק-מאיר:

יום-כיפור אסור בנעילת-הסנדל משום שיש בו ברכת-כוהנים.

אמרו לו:

רבי אייזיק-מאיר, פרש דבריך.

פירש אייזיק-מאיר והסביר:

כוהנים, כשעולים לדוכן, חולצים נעליהם ומניחים אותן למטה. והיה מקום לחשש, שמא דווקא ביום-הדין יתגלה למקום ברוך-הוא הסוד הגדול והנורא, ש"רובא גנבי – ישראל נינהו". לפיכך הקדימוּ חכמים ואסרוּ נעילת הסנדל...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם