לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

136

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

לא ישנים ולא ערים היו פוסעים סוסיו של אייזיק. וכשקצרה נפשם של היושבים בעגלה, אמרו לו:

אייזיק, כבר מחשיך-היום; שמא תזרז קצת את סוסיך?

השיב אייזיק:

אין צורך. יודע אני נפש סוסי: כשהם רוצים, הרי הם עוברים עשרים פרסה בטיסה אחת.

אלא מה? – תמהו היושבים בעגלה.

אלא מה? – החזיר אייזיק. – מימיהם עדיין לא אירע להם שירצוּ.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם