לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1345

גנבים וגזלנים

שאלו לאייזיק-מאיר דיק:

מה ראו חכמים, שאמרו: "רובא גנבי – ישראל נינהו"? כלום למוּדים ישראל לעבור על לאו מפורש שבתורה?

החזיר אייזיק-מאיר:

הן, למודים ישראל לעבור על לאו מפורש שבתורה, והם עוברים גם על "לא תגנוב". מה שאין כן, אילוּ היה כתוב בשולחן-ערוך "נוהגין שלא לגנוב", היו זהירים גם במנהג זה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם