לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1326

גנבים וגזלנים

יוסי חייט קיבל תורת החייטות מאביו וּמסרהּ לזוּסי בנו. וכך היה אומר:

שמע, זוסי בני, מוסר אביך ואל תטוש תורת אבי-אביך. כי תביא למי-שהוא חליפה חדשה וראית על השולחן ובכל-מקום אשר תגיע עינך חפץ יפה, ואין רואה ואין שומע, וּנתתוֹ מיד אל כיסך והבאתוֹ אל תוך ביתך.

אמר לו זוסי בנו:

אבא, "לא תגנוב" עומדת עלינו מצוה מפורשת מן התורה.

החזיר לו יוסי:

זוסי בני, מה שעומד – יעמוד ומה שמונח – קח...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם