לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1317

שקרנים רמאים וזייפנים

ערבי קנה מאת רוכל יהודי בגד-תבעונין לאשתו. לימים תבע הערבי את היהודי לדין אל הקאדי:

הבגד חוור כּולוֹ.

פרש הקאדי את הבגד, מצא אותו חיוור כדברי הערבי ואמר ליהודי:

רמאי אתה. חפן היהודי זקנוֹ והחזיר:

רמאי לא היה עבדך מעולם. מאת אלהים היתה זאת, שחוור הבגד. וּזקני יוכיח: שחוֹר נתן לי אותו אלהים, והוא הפך כּולוֹ לבן...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם