לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

131

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

ההוא שנכנס אצל שען וקנה שעון-כיס. למחר חזר ובא: השעון אינו מהלך.

נטל השען את השעון והסיטו בידו אילך ואילך והחזירו לקונה:

הרי הוא מהלך.

לקח הקונה את השעון והלך לו. ולמחר שוב בא.

השעון אינו מהלך.

חזר השען ונטל את השעון והסיטו בידו אילך ואילך והחזירו לקונה:

הרי הוא מהלך.

אמר לו הקונה:

דומה, שטועה אתה בדבר אחד. שעון ביקשתי לקנות ולא לולב ואתרוג

לסיפור הבא

לסיפור הקודם