לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1309

שקרנים רמאים וזייפנים

רבי משה-יצחק דרשן, המגיד מקלם, היה אומר: קשה שקרן מגנב וגזלן. גנב גונב בלילה ולא ביום.

גזלן גוזל מן היחיד, ולא מן רבים. ואילו שקרן משׁקר בין בלילה בין ביום, בין ליחיד ובין לרבים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם