לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

13

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

סוחר תהה על קנקנו של חברו:

- מה מצב עסקיו?

- ברוך-השם – פטרו הלה. – כבשנה הבאה.

תמה הראשון:

- מה משמע כבשנה הבאה?

הסביר לו השני:

- קיימא לן: עסקיהם של ישראל לוקים משנה לשנה. ואילו עסקי שלי לקוּ השנה כאילו אני כבר עומד בשנה הבאה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם